SERVIS

EKONOMICKÁ EVIDENCE
 

-          měsíční předpis plateb

-          výběr plateb prostřednictvím SIPO

-          roční vyúčtování služeb

 
ZAJIŠŤOVÁNÍ FINANCÍ
 

-          čtvrtletní rekapitulace příjmů a výdajů

-          evidence nedoplatků a přeplatků jednotlivých vlastníků, upomínky

-          podklady pro právní vymáhání

-          výkazy pro banky v případě úvěru

Veškeré finanční operace probíhají výhradně prostřednictvím účtu vlastníků jednotek.

 
VEDENÍ UČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY
 

-          podvojné účetnictví

-          mzdová agenda včetně výkazů pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ

-          zajištění výkazů pro finanční úřad

 
TECHNICKÁ ÚDRŽBA
 

-          pravidelné revize včetně odstranění závad

-          technická poradenská činnost

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
-          plán oprav na kalendářní rok

-          smlouva na zajištění havarijní služby

ÚDRŽBY OBJEKTŮ
 
Spolupráce při zajišťování úvěrových produktů pro financování oprav a údržby Vašeho objektu.
 
 
*Ceník na vyžádání v provozovně nebo pomocí kontaktního formuláře